תכנית דירקטורים צעירים למגזר החברתי

מידע לארגונים חברתיים בישראל

הגשת מועמדות עד ה-21 ביולי, 2018

תכנית משותפת של מיזם נחשונים, WeWork ומכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל.
בתהליך אפיון מקיף של דירקטוריונים בארגונים חברתיים (ועדים מנהלים של עמותות וחל"צים) בישראל, אשר ביצע מכון אלכא למנהיגות וממשל, נמצא שדירקטורים צעירים אשר מגיעים מהמגזר העסקי עשויים להביא ערך רב לפעילות הדירקטוריונים של הארגונים החברתיים בדמות יכולות מקצועיות ייחודיות, פרספקטיבה רעננה, ובמובנים רבים גם בייצוג קולו של דור המנהיגות העתידי. כל אלו מהווים תוספת ערך חשובה וגיוון משמעותי לארגוני המגזר החברתי.

מטרות התוכנית

 • פיתוח רשת מקצועית, פעילה ומעורבת של מנהיגות עסקית-חברתית צעירה המובילה שינוי.
 • פיתוח אישי ומקצועי של המנהיגות העסקית-הצעירה.
 • יצירת בסיס לשיתופי פעולה בין ארגונים שונים ומגזרים שונים בסוגיות חברתיות ועסקיות.

הדירקטורים הצעירים המשתתפים בתוכנית

מיזם נחשונים מאתר וממיין בתהליך קפדני את המנהיגים העתידיים של הקהילה העסקית בישראל, ורותם אותם לקחת חלק באתגרי החברה הישראלית, לצד הפעילות העסקית שלהם.
יחד עם המנהיגות החברתית, אנו בונים רשת מגוונת של מנהיגים מקצועיים, המשלבת את המגזר החברתי והמגזר העסקי, ומקדמת את החברה בישראל.

מבנה התכנית

 • פורמט "On The Job Training” – עשרה (10) עמיתים במחזור, במקביל לעבודתם, משתתפים בתכנית ההכשרה ופועלים כחלק מדירקטוריון של ארגון חברתי (כצופים, ללא זכות הצבעה).
 • העמיתים יצטרפו, למשך 6 חודשים, לישיבות דירקטוריון הארגון החברתי ויקבלו הזדמנות להתבונן בתהליכי העבודה וקבלת ההחלטות.
 • העמית/ה, בשיתוף המנכ"ל/ית, יצטרפו לתהליך חשיבה בסוגיה מהותית הנמצאת בליבת העשייה והמונחת על שולחנו של המנכ"ל/ית. כך, תוכלו ללמוד ולהכיר. לצד זה, במהלך התקופה העמית עובר הכשרת דירקטורים בארגונים חברתיים.
 • בסיום תקופת הפעילות המשותפת, אין התחייבות בין הצדדים. בהתאם לרצון שני הצדדים, תתבצע השמה בדריקטוריון הארגון.

צירי התכנית

מה מקבלים הארגונים מההשתתפות בתוכנית?

 • שותף לתהליכי חשיבה עסקיים / אסטרטגיים
 • הזדמנות לצרף דירקטור צעיר מהמגזר העסקי:
  • תוספת כישורים ויכולות מקצועיים לדירקטוריון החברתי (למשל מדיה חברתית, משפטים, כספים, דיגיטל, תקשורת, שיווק וכו')
  • פרספקטיבה חדשה ורעננה במסגרת הדירקטוריון
  • ייצוג קולו של דור המנהיגות העתידי

קריטריונים להגשת מועמדות

 • אישור ניהול תקין
 • תקציב שנתי מעל 1 מיליון ₪ (כולל שווה כסף)
 • דמי השתתפות בסך 250 ₪
 • לארגון מנהל/ת קבוע/ה ומכהנ/ת בתפקיד לפחות שנה
 • התחייבות להשתתפות מנכ״ל במפגש פתיחה ב 15.10.2018 ומפגשים נוספים על פי לוח זמנים שיינתן מראש
 • הסכמה של מנכ"ל ויו"ר הארגון לצירוף משתתף בישיבות הוועד המנהל (ללא זכות הצבעה) ובכל אירועי הארגון

תהליך המיון

 • מילוי טופס הרשמה – עד 21 ביולי, 2018, בחצות.
 • ראיון טלפוני
 • פגישה במשרדי WeWork בת"א – 30-31 ביולי, 2018
 • הודעות סופיות ושיבוצים (הודעה תישלח לכל הנרשמים) – 15 באוגוסט, 2018

לוחות זמנים למחזור 2018-2019

 • יתכנו שינויים קלים בלוחות הזמנים הסופיים

מנחים ומלווים את התכנית

 • רונית לוי, מנהלת ומומחית תוכן, מנהיגות מתנדבת, מכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראל
 • שגיא שחר ואריק פוס, מייסדים וחברי דירקטוריון, מיזם נחשונים

תוכנית ההכשרה לעמיתים

 • ההכשרה נערכת בשעות הערב משרדי WEWORK במגדלי MIDTOWN בתל אביב
 • תאריכי המפגשים והאורחים אינם סופיים. למשתתפים יועבר עדכון על כל שינוי

עמיתי תוכנית הדירקטורים 2017

ארגונים חברתיים - תוכנית הדירקטורים 2017